7 نکته برای ایمنی برنامه های دوستیابی برای مجردهای آنلاین

آیا برای ملاقات با مردم از برنامه های دوست یابی استفاده می کنید؟ در اینجا هفت نکته ایمنی آنلاین هنگام استفاده از برنامه های همسریابی برای ایمن نگه داشتن شما ذکر شده است. آیا شما این کارها را انجام می دهید؟