رویاهای دیر رسیدن به چه معناست؟

خواب در مورد دیر وقت بودن است

رویاهای مربوط به دیر رمزگشایی شدن

آیا رویای دیر رسیدن را دیدید؟ آیا قایق یا هواپیما را از دست داده اید؟ دیر به یک اتفاق مهم مانند عروسی یا مصاحبه شغلی می روید؟ وقتی بیدار شدید ، کاملاً آزاد شدید؟اگر در مورد له شدن خود خواب ببینم ، چه معنایی دارد

در حالی که هیچ راهی برای اطمینان وجود ندارد ، رویاها در مورد دیر رسیدن اغلب با چیزی که عمیق تر در روان روبرو است صحبت می کنیم - کاملاً کمتر از سطح آگاهی. در اینجا چند احتمال برای بررسی وجود دارد.اضطراب پنهان

تأخیر در خواب می تواند شما را نشان دهد از اضطراب رنج می برند . هرچند لزوماً برای فهمیدن این موضوع ، درنظر بگیرید روشی که دیر به شما القا می کند در حالی که خواب می بینید. آیا از عواقب تاخیر ترس داشتید؟

اگر چنین است ، رویای شما ممکن است نشان دهنده نگرانی شما برای ممانعت از زندگی در بیداری افراد باشد. یک مصاحبه یا قرار ملاقات ممکن است نزدیک باشد ، و این ذهن شما را بازی می کند.سپس دوباره ، شما ممکن است از از دست دادن ترس. FOMO یک اتفاق معمول در میان افرادی است که تصور می کنند بقیه اوقات خوبی را سپری می کنند یا از مزایای آن لذت می برند ، اما آنها.

ترس از غافل شدن می تواند به خواب شما فرو رود و در خواب شما را به عنوان فقدان نوعی حمل و نقل توصیف کند که اگر به موقع بودید شما را به جایی دلپذیر می برد.

خشم پنهان

عصبانی هستید؟ رویاهای تأخیر می تواند آرزوهایی پنهان باشد تا بتواند به عقب افرادی که شما را ناراحت کرده اند بازگردد. اگر احساس می کنید که ابراز احساسات خود را سخت می دانید ، تأخیر ، حتی هنگام خواب زیاد و تصورات شما در اجرای برنامه ، می تواند یک حمله پرخاشگرانه منفعل باشد.افراد منفعل منفعل اغلب از نشان دادن عصبانیت خود متنفر هستند. گاهی اوقات وقتی بچه بودند به آنها یاد می دادند عصبانی بودن خوب نبود. در مواقع دیگر ، آنها متوجه شده اند که احساسات خود را سخت کنترل می کنند و ترس از کنترل اضطراب دارند.

آنها ترجیح می دهند به طور مخفیانه احساسات خود را بیرون بکشند تا اینکه با عدم تأیید یا سایر عواقب منفی احتمالی عصبانیت خود روبرو شوند. برخی از افراد که خواب دیر رسیدن را نیز می بینند رویاهای کوسه ها را ببینید .

مردهای مومن وفادار هستند
رویای دیر رسیدن
آیا در خواب بیش از حد می خوابید؟

احساس زیر استاندارد

آیا همه به جز شما در خواب اتوبوس گرفتند؟ اگر در ایستگاه اتوبوس ایستاده اید و فکر شما را با 'چرا من' کنار می کشد ، ممکن است هنگام بیدار شدن خود را به طور نامطلوبی با مردم مقایسه کنید.

علاوه بر این ، اگر دوستانتان در اتوبوس هنگام دور شدن خود راضی و خشن به نظر برسند ، شاید احساس كنید كه كنار گذاشته اید.

از دیر رسیدن متنفر هستید

بعضی از رویاها تقریباً واقعی هستند. آنها سناریوهایی را شبیه به زندگی بیداری به تصویر می کشند. تأخیر در خواب می تواند به شما نشان دهد که به طور کلی از تاخیر پذیری بیزار هستید.

آیا شما همیشه برای قرار ملاقات زودرس می رسید؟ آیا وقتی دوستانتان دیر دیدار شما می شوند ، عصبانی می شوید؟ اگر پاسخ مثبت است ، رویاهای شما مطابق با نگرش کمال گرایی است.

تاخیر

ممکن است رویای تأخیر در واقع به این معنی باشد که شما عقب هستید. آیا اغلب دیر به کار می رسید؟ آیا شما همیشه دیرتر از دوستانتان به رستوران ها می رسید؟

شما می دانید که آیا باید زمان را بهتر نگه دارید یا خیر. اگر جبران نمی کنید ، رویاهای شما ممکن است به شما نشان دهند که در اعماق زندگی ، کندی باعث ناراحتی شما یا اطرافیان می شود.

آسانترین راه برای فهمیدن معنای رویاهای تاخیر شما در نظر گرفتن احساسات خود است ، چه آنهایی که در داخل حالت رویایی تجربه می شوند و چه بیدار شدن از خواب.

ترس ، عصبانیت ، دلخوری یا ناراحتی را شناسایی کنید و راهی برای کشف پاسخ خواهید بود.